RECONNECTIVE HEALING® voor koppels

Discover the truth about your relationship/connection

Nieuw

Hét DUO-traject van je leven!

Reconnective Healing + Geweldloze Communicatie: een gouden combinatie voor jouw relatie/connectie!

Lees verder!


Herkenbaar?

'Elkaar niet snappen', vooral bij koppels is dit een vaak voorkomende aanleiding tot discussie. En het belang van communicatie is immens groot, uiteraard. Je hoort het zo vaak, mensen die beweren naast elkaar praten en niet weten hoe terug tot elkaar te komen. En vanuit die optiek gaan vele koppels in therapie. Geweldig, want jullie kiezen voor een betere verbinding tussen jullie. Maar is het genoeg?

De combinatie van Reconnective Healing en Geweldloze Communicatie is dé opstap naar de waarheid/kern van jullie connectie. En laat net dat zijn wat ik aanbied.

We functioneren en communiceren het optimaalst vanuit balans, dat is een feit. 

Echter, het dagelijkse leven, de 'verwachtingen' van de maatschappij of de verwachtingen die we (bijgevolg) onszelf opleggen kunnen wel eens voor kortsluiting en storing zorgen. Meer zelfs, onze opvoeding, interactie met anderen, patronen die ons eigenlijk niet (meer) dienen,.. al die dingen dragen bij tot het verstoren van onze 'flow'. En dan loopt het vaker dan nodig mis. 

Vanuit verbinding communiceren start vanuit een persoonlijke balans, en vice versa.

En wat de grootste valkuil is, we denken een groot deel van onszelf te 'verliezen'. Ik weerleg het idee dat we onszelf kunnen verliezen in een relatie, maar we geraken vaak ver verwijderd van onze eigen gevoelens, noden,... en dat maakt dat we verward geraken en het idee krijgen onszelf niet meer te herkennen.

'Geweldloze Communicatie' (Marshall Rosenberg, 1934 - 2015), ook gekend als 'verbindende communicatie', is een geweldig krachtige duw in bewustwording van jouw eigen gevoelens en noden, en biedt bovendien een prachtig kader om te verwoorden wat er binnenin je speelt. Daar loopt het vaak al mis en als je die tool beheerst, dan ben je al halfweg in het navigeren van jouw innerlijke wereld naar de buitenwereld toe. En bij wie willen we dat het beste kunnen, bij onze geliefden. Bekijk het als een liefdevolle vertaalslag van jouw binnenwereld. 

Geweldloze Communicatie is zowel een terugkoppeling en een grotere bewustwording/verdieping in jouw eigen gevoelswereld, als een mooie en doeltreffende manier om jouw boodschap over te brengen. En als je vanuit vernieuwde en verruimde inzichten een gesprek kan aangaan, dan loop je al 10 stappen voor en is er een veel grotere kans op (her)verbinding met jouw partner.

Is het moeilijk? Neen. Is het even oefenen, interessant en efficiënt? Ja.


Waar de kracht zit van dit traject, is de combinatie van Geweldloze Communicatie en Reconnective Healing. 

Reconnective Healing (Eric Pearl) helpt jou om de delen die in disbalans zijn opnieuw in balans te brengen, of dat nu op energetisch, mentaal, emotioneel of lichamelijk vlak is. Dus naast het kader van het verbale stuk, biedt Reconnective Healing de mogelijkheid om de andere delen te herbalanceren voor jou als individu als in jullie connectie. Dit is mijn stokpaardje en sinds jaren mag ik als practitioner, en andere practitioners wereldwijd, getuige zijn van de transformatie die mensen na 1 tot 3 sessies ondergaan. En dit verandert heel wat in je leven, de bal gaat aan het rollen. En één van de effecten is een vlottere communicatie.

Maar het is zo veel meer dan dat, Reconnective Healing is energetisch werk dat niet alleen jou als individu ondersteunt maar ook jullie als koppel. Jij als individu leeft, beslist en communiceert bijgevolg vanuit balans en weet wat wanneer hoe te ondernemen, vanuit een vertrouwen in plaats van uit een angst of een 'moeten'. En dat heeft beslist een verbindend effect.

Om een uitgebreidere kijk op Reconnective Healing te krijgen, check hier even mijn pagina:

De combinatie van verbindend en liefdevol communiceren d.m.v. Geweldloze Communicatie en een energetische herbalancering d.m.v. Reconnective Healing is hét recept voor een grote verandering in jullie traject als koppel en als indvidu. Je kan met dit traject starten met een bepaald doel voor ogen, hoeft niet, en je kan eindigen met een doel en een evolutie dat je zelfs niet voor ogen had. Maar dat nog veel grootser en mooier uitdraaide dan vooropgesteld.

Eerst en vooral, voor wie is dit traject geschikt?


Voor koppels die:

- inzicht en ondersteuning nodig hebben

- beiden verandering wensen in jezelf en in jullie relatie

- het beste uit de relatie willen halen vanuit een innerlijke balans en harmonie

- willen (beginnen) communiceren en functioneren een gedeelde visie willen ontdekken en uitwerken 

- communiceren op een liefdevolle en duidelijke manier

- de relatie de beste kans willen geven

- de relatie een nieuwe adem willen inblazen

- herbalancering willen voor jezelf en van daaruit beslissingen willen nemen

- helderheid willen over de volgende stappen

- opnieuw een team willen worden vanuit een liefdevolle kern

- duidelijkheid willen over de essentie van jullie connectie

- vanuit een bewustere mindset willen navigeren

- de relatie willen ondersteunen met een krachtiger navigatiesysteem

- het gevoel hebben een gedeelde missie te hebben en die willen ontdekken

- willen achterhalen of de relatie nog een kans heeft en vanuit balans willen beslissen

- duidelijkheid wensen over elkeens positie binnenin jullie relatie

- duidelijker en liefdevoller wensen te communiceren over jullie noden en behoeften

- een commitment wensen aan te gaan om het beste uit jullie relatie te halen

- het gevoel hebben een gezamenlijk doel na te streven en hierin meer duidelijkheid willen


Voor wie is het niet?


Voor koppels die:

- elkaar bedriegen/relatie gebaseerd op leugens

- die vooral hun gelijk willen halen

- die met verwijten willen gooien


Wat houdt het traject in?


Het is een traject van 3 sessies verspreid over een periode van minimum 3 en max 6 weken. Ik pas miijn aanpak aan op jullie als koppel. Mijn hoofdtaak is observeren, jullie dynamiek ervaren en aangeven wat ik zie en daarop inspelen. Ik verwerk in de sessies Geweldloze Communicatie en jullie kunnen hier thuis d.m.v. een cursus ook mee aan de slag. Dit zal jullie overigens helpen in communicatie/interactie met anderen. 

De combinatie met de healings is de icing on the cake, want die doen het grootste werk: her-balanceren waar er meer harmonie mag komen, in de eerste plaats voor jou als individu maar zeker ook voor jullie als koppel. Of dit nu emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel of ergens anders zit. Het enige wat jullie op dat moment moeten doen, is ontspannen en ontvangen. De rest ontvouwt zich.


Sessie 1

 • kennismaking
 • hulpvraag ontdekken en bespreken
 • Reconnective Healing (elk tegelijkertijd 40 min op de tafel)
 • debriefing 
 • introductie Geweldloze Communicatie

Sessie 2

 • prebriefing
 • Reconnective Healing (elk tegelijkertijd 40 min op de tafel)
 • debriefing

Sessie 3

 • prebriefing
 • Reconnective Healing (elk afzonderlijk 40 min  op de tafel)
 • debriefing
 • eindbespreking

Twee individuele sessies online

Jullie krijgen tijdens het traject de mogelijkheid om afzonderlijk een online moment (+/- 30min) in te plannen met mij. Ik ga met jou door wat er zich op dat moment aandient. 


Wat kost het jullie om een omslag te maken in jullie relatie/connectie?


499€


Alles wordt besproken in een veilige setting en ik benader jullie beiden met open geest en vanuit een neutrale/niet-oordelende positie van begin tot einde.

De combinatie van deze twee werelden herschikt jullie wereld op een manier die voor jullie gepast is.


Graag tot snel

Online boeken

Boek jouw sessie op tijd. Bevestiging van de boeking krijg je per e-mail.

De Bron