RECONNECTIVE HEALING®
 for couples

Discover the truth about your relationship/connection

NEW!

The duo DUO program that will change your life!

Reconnective Healing + Nonviolent Communication: a golden combination for your relationship/connection


Can you relate?


'Not understanding eachother', especially for couples this is often the cause for discussion. And of course the importance of communication is big. You hear it all aroung, people claiming that they are talking past one another, and not knowing how to reconnect. From that perspective they choose couples counsellig.

'Elkaar niet snappen', vooral bij koppels is dit een vaak voorkomende aanleiding tot discussie. En het belang van communicatie is immens groot, uiteraard. Je hoort het zo vaak, mensen die beweren naast elkaar praten en niet weten hoe terug tot elkaar te komen. En vanuit die optiek gaan vele koppels in therapie. Geweldig, want jullie kiezen voor een betere verbinding tussen jullie. Maar is het genoeg?

De combinatie van Reconnective Healing en Geweldloze Communicatie is dé opstap naar de waarheid/kern van jullie connectie. En laat net dat zijn wat ik aanbied.

We functioneren en communiceren het optimaalst vanuit balans, dat is een feit.

Echter, het dagelijkse leven, de 'verwachtingen' van de maatschappij of de verwachtingen die we (bijgevolg) onszelf opleggen kunnen wel eens voor kortsluiting en storing zorgen. Meer zelfs, onze opvoeding, interactie met anderen, patronen die ons eigenlijk niet (meer) dienen,.. al die dingen dragen bij tot het verstoren van onze 'flow'. En dan loopt het vaker dan nodig mis.

Vanuit verbinding communiceren start vanuit een persoonlijke balans, en vice versa.

En wat de grootste valkuil is, we denken een groot deel van onszelf te 'verliezen'. Ik weerleg het idee dat we onszelf kunnen verliezen in een relatie, maar we geraken vaak ver verwijderd van onze eigen gevoelens, noden,... en dat maakt dat we verward geraken en het idee krijgen onszelf niet meer te herkennen.

'Geweldloze Communicatie' (Marshall Rosenberg, 1934 - 2015), ook gekend als 'verbindende communicatie', is een geweldig krachtige duw in bewustwording van jouw eigen gevoelens en noden, en biedt bovendien een prachtig kader om te verwoorden wat er binnenin je speelt. Daar loopt het vaak al mis en als je die tool beheerst, dan ben je al halfweg in het navigeren van jouw innerlijke wereld naar de buitenwereld toe. En bij wie willen we dat het beste kunnen, bij onze geliefden. Bekijk het als een liefdevolle vertaalslag van jouw binnenwereld.

Geweldloze Communicatie is zowel een terugkoppeling en een grotere bewustwording/verdieping in jouw eigen gevoelswereld, als een mooie en doeltreffende manier om jouw boodschap over te brengen. En als je vanuit vernieuwde en verruimde inzichten een gesprek kan aangaan, dan loop je al 10 stappen voor en is er een veel grotere kans op (her)verbinding met jouw partner.

Is het moeilijk? Neen. Is het even oefenen, interessant en efficiënt? Ja.

Waar de kracht zit van dit traject, is de combinatie van Geweldloze Communicatie en Reconnective Healing.

Reconnective Healing (Eric Pearl) helpt jou om de delen die in disbalans zijn opnieuw in balans te brengen, of dat nu op energetisch, mentaal, emotioneel of lichamelijk vlak is. Dus naast het kader van het verbale stuk, biedt Reconnective Healing de mogelijkheid om de andere delen te herbalanceren voor jou als individu als in jullie connectie. Dit is mijn stokpaardje en sinds jaren mag ik als practitioner, en andere practitioners wereldwijd, getuige zijn van de transformatie die mensen na 1 tot 3 sessies ondergaan. En dit verandert heel wat in je leven, de bal gaat aan het rollen. En één van de effecten is een vlottere communicatie.

Maar het is zo veel meer dan dat, Reconnective Healing is energetisch werk dat niet alleen jou als individu ondersteunt maar ook jullie als koppel. Jij als individu leeft, beslist en communiceert bijgevolg vanuit balans en weet wat wanneer hoe te ondernemen, vanuit een vertrouwen in plaats van uit een angst of een 'moeten'. En dat heeft beslist een verbindend effect.

Om een uitgebreidere kijk op Reconnective Healing te krijgen, check hier even mijn pagina:

My services

If you contact me by phone, please leave your name and mobile number on my answering machine so I can get back to you. 

De Bron